یکشنبه 1 خرداد 1390

27- خوشختی


خوشبخت ترین مردم در روی این کره خاکی کسانی نیستن که آن جور که میخوان زندگی می کنن!

آنها کسانی هستن که خواستههای خودشون رو به خاطر کسانی که دوستشون دارن تغییر میدن.این داستان رو حتمن از اینجا بخونین.