دوشنبه 4 اردیبهشت 1391

13- بی ‏انصاف نباشیم!


یار تا مست شراب است وفایی دارد

ای حریفان مگذارید که هوشیار شودآنکه با زندگی می‏سازد، می‏بازد.

با زندگی نساز،

زندگی را بساز.

(زرتشت)


دیشب با یکی از دوستان قرار داشتم. سر وقت نیومد! کلی بد و بیراه بهش گفتم چون داشتم زیر بارون خیس می‏شدم!

وقتی اومد علت تأخیرش رو این طورعنوان کرد که:

وقتی از میدون داشتم رد می‏‏شدم، یه موتور سوار رو دیدم که توی تاریکی وسط خیابون، با یه پسر بچه 10 - 12 ساله‏‏‏‏ که خواهر کوچیک‏ش رو بغل کرده بود داشت دعوا می‏کرد که چرا پریده وسط خیابون و ... دختره واقعن مثل فرشته‏ها بود.

حس مهربونیم باعث شد برم جلو! دیدم پسره زبون‏‏اش بند اومده و دختر بچه از ترس داره قبض روح می شه ... با موتور سواره کلی بحث کردم و برای اینکه اون دو تا کوچولو رو آروم کنم بردم‏شون داخل یه سوپر و خوراکی براشون گرفتم تا آروم بشن ... حال‏شون خوب شد.

خودم هم کلی خوشحال شدم که تونستم اونا رو خوشحال کنم.با خودم گفتم: چرا بعضی وقتا ما بزرگ‏ترها برای راحتی خودمون اینقدر بی‏انصاف می‏شیم!