سه‌شنبه 6 دی 1390

36- روزی خود ما آن بوده‌ایم!


سلام به همه


شیرینی لبان تو فرهادی آورد

دلخواهی آن قدر که غمت شادی آورد

اسماعیل خویی

دونالد وینی کوت (روانشناس) میگه:

"عواطف پدران و مادران، نسبت به نوزاد، شصت درصد دلبستگی و چهل درصد کینه است! چرا؟ برای این که تولد هر نوزادی مایهء شادمانی است. ولی این تولد همراه روندی از مراسم عزاداری نیز هست. چون، بچهء راستینی که بعداً پا به جهان هستی میگذارد هرگز عین آن کودک دلخواهی نیست که آدمی هنگام بارداری او تصور میکرد. و اکنون، پس از تولد، ناگزیرند او را، چنان که هست، بپذیرند".

نکته ای که کمتر از هر چیز دیگر از آن خبر داشتم، این است که کودک، ما را در برابر نوزادی قرار میدهد که روزی خود ما آن بودهایم.


کتاب روان درمانی کودکان - پروفسور مارسل روفو