چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390

24- اسکناس


تا حالا به نوشته های اسکناس های رایج خودمون و دلار آمریکا دقت کردید؟

10 تومنی قدیم

1000 تومنی قدیم

200 تومنی

500 تومنی

2هزار تومنی

5هزار تومنی

10هزار تومنی


1 دلاری

20 دلاری


به کلمه "به خدا توکل می کنیم"  ( In God We Trust ) دقت کنید!
14) سعادت در این است که انسان برای شادی دیگران بکوشد.

گرتا پالمر