شنبه 20 فروردین 1390

16- انتخاب


  2)

      مرد پرهیزگار هرگز پارسایی خود را نمیسنجد. (پاسکال)

از کتاب 365 جمله الهام بخش


      هر انتخابی که میکنید به آن پایبند باشید. (باربارا دی آنجلیس)

از کتاب 513 درس زندگی