چهارشنبه 22 دی 1389

5- صبح برفی!


چون که هوا سرد شود یک دو ماه

برف سپید آورد ابر سیاه

(نظامی)


« بارش برف »در یک صبح برفی در پررفت و آمدترین جاده کشور ... یک چرخ 360 درجه‌ای با ماشین زدن ... اولش کیف داشت ... ولی وقتی فکر بهونه‌های زندگی‌ات رو می‌کنی هـُری دلت می‌ریزه!!!