دوشنبه 23 خرداد 1390

31- دق!


ای که عقلت بر عطارد دق کند
عقل و عاقل را قضا احمق کند
مولوی


 

ما چرا دق نمی‏ کنیم؟

 

خانم و آقای مستخدمی در یکی از ادارات شهرداری جمعا 600 هزار تومن حقوق می گیرند و 300 هزار تومان اجاره خانه می دهند.
خانواده دو فرزند دارند و بدون کمترین وسایل اولیه زندگی، که گویا صاحبخانه جواب شان کرده که ...یا 3میلیون به 2میلیون پول رهن شان اضافه کنند یا بلند شوند.
خانم خانه چندی پیش به دلیل فقر شدید پلاکت خون در بیمارستان بستری بوده و مدت هاست گوشت قرمز نخورده.
دیروز متوجه شدم دیگه مواد خوراکی شان تمام شده و پولی هم تا آخر ماه ندارند.
این نمونه ای از کارمندان ادارات ما هستند، اداراتی که کارمندان اش مجبورند برای اینکه اخراج نشوند به مناسبت روز زن و روز مرد به روسا و معاونین شان سکه بدهند.


روز همان زنی که شب عروسی لباس اش را به فقیر می بخشد و مردی که دق کردن برای درآمدن خلخال از پای زن یهودی را بر حاکم اسلامی روا می داند.


ما چرا دق نمی کنیم؟…


منبع سایت راه سبز

 


دق کردن: [ دِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) به مرض دق مبتلی شدن. (فرهنگ فارسی معین ). مسلول شدن . تب لازم گرفتن.