دوشنبه 26 اردیبهشت 1390

26- مسابقه!در ره منزل لیلی که خطرهاست به جان

شرط اول قدم آن است که مجنون باشی

 

نقطه عشق نمودم به تو هان سهو مکن

ورنه چون بنگری از دایره بیرون باشی

 

ساغری نوش کن و جرعه بر افلاک نشان

چند و چند از غم افلاک جگر خون باشی

 

حافظ از فقر مکن ناله که گر شعر این است

هیچ خوش دل نپسندد که تو محزون باشی* * * * *


16) هرگاه بتوانیم پس از شکست لبخند بزنیم، شجاع خواهیم بود.

آبراهام لینکن


* * * * *


یه مسابقه!

نقطه بازی ... از این سه نقطه شروع میشه، هر کسی میتونه یک یا دو یا سه نقطه اضافه کنه.

برنده کسی هست که صدمین نقطه رو بزاره :)


جایزه ناهار در رستوران گردان هتل انقلاب