سه‌شنبه 20 اردیبهشت 1390

25- کاسبی و شغل


یه دوست و مشاور خوب پیدا کردم و میخوام آموخته‏ ها و اطلاعاتم رو به رشته تحریر دربیارم.


به کسب شخصی خودتان اهمیت دهید. شغل تان را از دست ندهید، اما شروع کنید به خرید دارایی‏ های حقیقی، و نه بدهی یا خرده ریزهای غیر ضروری، که درست پس از لحظه ی خرید ارزش واقعی شان را از دست می دهند.


شغل و کسب با هم فرق می کنن!

شغل روزمره خود را حفظ کنید اما همچنان در فکر کاسبی شخصی خودتان باشید.

15) سخنان شیرین  زحمتی ندارد ولی فواید بیشماری به شما می رساند.

ژرژ هربرت