چهارشنبه 24 فروردین 1390

17- شناخت معجزه و تکرار


به چه مشغول کنم دیده و دل را که هنوز

دل تو را می‏طلبد دیده تو را میجوید


کم کاری روزهای گذشته!


اینکه کلی باید روی سخنان بزرگان بحث و نظر کرد شکی نیست، ولی مهم اونه که بهشون عمل کرد.

 

3) فراموش نکنید که درانتظارمعجزه باشید زیرا که خود نیز یکی از معجزات هستید. (رابینز)

4) سکوت، مانند ابدیت عمیق است؛ و سخن گفتن، مانند زمان کم عمق. (کارلایل)

5) انسان خود را نمیشناسد مگر هنگام فقر و بدبختی. (آلفرد دوموسه)

6) از معاشرت با کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست، پرهیز کن. (افلاطون)

7) هر چیزی که بینهایت زیبا باشد، عجیب به نظر میرسد. (فرانسیس بیکن)

8) تکرار، مادر تمام مهارتهاست. (رابینز)

9) من حقیق همان است که هستی، نه آنی که دیگران از تو ساختهاند. (پائولو کوئیلو)

از کتاب 365 جمله الهام بخش

****

3) هیچگاه بیشتر از آن موقع خود را گول نمیزنید که فکر میکنید دیگری را فریب دادهاید. (لارشفوکو)

4) بشریت به ظاره نیست، به باطن است. (تولستوی)

5) همه کسانی که با تو میخندند دوستان تو نیستند. (مثل آلمانی)

6) به خود بگویید: خدا مرا موفق خواهد کرد. خدا مرا به مقصود خواهد رساند. (نورمن وینسنت پیل)

7) مردانگی تنها به مرد بودن نیست، به همت و گذشت است. (هگل)

8) هر روز مدتی را به خود و برای خودتان اختصاص دهید. (مارسل بلیوو)

9) جهان هر کس به اندازه وسعت فکر اوست. (ادیسون)

از کتاب 513 درس زندگی