چهارشنبه 17 فروردین 1390

15- فکر و مطالعه


۱) جهان هر کس به اندازه‏ی وسعت فکر اوست. (ادیسون)

از کتاب 365 جمله الهام بخش


۱) باید زیاد مطالعه کنیم تا بدانیم که هیچ نمیدانیم. (مونتسکیو)

(از کتاب 513 درس زندگی)