پنج‌شنبه 30 دی 1389

7- سومین دل‌نوشت


اصحاب کهف را می‌گویم


گیرم به اندازه آنها دل‌مان از ظلم نمی‌لرزد.

گیرم یک دهم آنها جـَنـَم و جرأت هجرت از سیاهی‌ها را نداریم.

اما باور کن یک چیزمان با آنها مو نمی‌زند:

 تنها وقتی می‌فهمیم سکه‌هامان اعتبار ندارد ...
که از آغوش امن کهف حسینی که تویی، جدا می‌شویم ... باقی‌اش را خوابیم.


برگرفته از وبلاگ نذر موعود