سه‌شنبه 21 دی 1389

4- چگونه باید نیایش کرد؟


جامی است که عقل آفرین می‌زندش

صد بوسه ز مهر بر جبین می‌زندش

این کوز‌ه‌گر دهر چنین جام لطیف

می‌سازد و باز بر زمین می‌زندش

(خیام)
قانون زندگی قانون باور و اعتقاد است.

چگونه باید نیایش کرد؟ (در ادامه مطلب)« انسان همان است که می‌اندیشد »

دست یافتن به شفای شخصی مطمئن‌ترین دلیل بر وجود قوایی در ضمیر باطن است.

من چهل و دو سال پیش توانستم به کمک بهره‌گیری از قوه شفا بخش ضمیر باطن، بر یک غده‌ی بدخیم سرطانی غلبه کنم.


با نیایش مؤثر، اتفاقات حیرت انگیزی رخ می‌دهد!


نیایش علمی عبارت است از عمل متقابل خودآگاهی و ناخودآگاهی، که با هم و به طور مؤثر در جهت فوق هدایت می‌شود.

بدون شک نیایش در هنگام زحمت و خطر به دادتان می‌رسد، ولی لازم نیست شما منتظر یک بلا باشید تا به دعا دست بزنید.

درباره نیایش های ساده و متواضعانه کودکان ، سپاسگذاری از خداوند در موقع صرف غذای روزانه و عبادت معمولی شخص به خاطر برقراری رابطه با خدا چگونه می اندیشید ؟

مسأله اینست که چگونه باید نیایش کرد؟
چرا منی که دعا کرده ام پاسخی دریافت نکرده ام ؟!؟!

چیزی که به
نیایش یک انسان پاسخ می‌دهد، ‌اعتقادات و باورهای دینی او نیست! به نیایش وقتی پاسخ داده می‌شود که ضمیر باطن شخص به تصویر ذهنی و یا اندیشه‌ای که در ذهنش وجود دارد، ‌پاسخ دهد.

این قانون باور داشتن در کلیه‌ی ادیان جهان وجود دارد. به همین دلیل است که مذاهب از نظر روانشناسی برحق محسوب می‌شوند. بودایی‌ها، ‌مسیحی‌ها، مسلمان‌ها، ‌و حتی کافرها و غیر خداشناسان همه و همه پاسخ‌هایی در مقابل نیایش‌هایشان دریافت می‌کنند و علتش هم آن نیست که آنها به آیین خاصی معتقدند، بلکه به خاطر آن است که باورها و اعتقادات ذهنی انها چیزی است که برایش به عبادت می‌پردازند.


                        قانون زندگی قانون باور و اعتقاد است.


اساساً نیایش پاسخ داده شده عبارت است از تحقق یافتن خواسته‌های قبلی شما.

 

برگرفته از کتاب قدرت فکر ـ ژوزف مورفی